Názov dokumentu

FA – Ostatné služby – ESET Endpoint Security

Dodávateľ

AutoCont SK a.s.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO: 36 396 222

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2017/23

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20170216

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20170228

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
172,74 €