Názov dokumentu

Fa – Ostatné služby – GLS WEB DESING

Dodávateľ

GLS WEB Design, s.r.o.
Nám. Kossutha 4, 945 01 Komárno
IČO: 36 565 041

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2017/141

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20170720

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20170731

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
162,00 €