Názov dokumentu

Fa – Ostatné služby – noviny

Dodávateľ

N Press, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
IČO: 46 887 491

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2016/93

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

-

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20160731

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
137,88 €