Názov dokumentu

Fa – Ostatné služby- Orange telefóny

Dodávateľ

Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35 697 270

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2017/162

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20170802

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20170831

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
13,46 €