Názov dokumentu

Fa – Ostatné služby-prenájom priestorov

Dodávateľ

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1, Bratislava 81325
IČO: 30844789

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2017/71

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20170413

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20170428

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
47,53 €