Názov dokumentu

Fa – Ostatné služby-Softwar -EViews 9

Dodávateľ

STATSCONsult

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2015/229

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

-

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20151216

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
618,00 €