Názov dokumentu

Fa – Ostatné služby – Spotreba materiálu

Dodávateľ

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2015/222

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

-

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20151216

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
0,00 €