Názov dokumentu

Faktúra – dlhodobý nehmotný majetok – software

Dodávateľ

Humosoft s.r.o.
Pobrežní 20, 18600 Praha 8, Česká republika
IČO: 40525872

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2017/76

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20170420

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20170531

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
758,40 €