Názov dokumentu

Faktúra – dlhodobý nehmotný majetok – software

Dodávateľ

Humosoft s.r.o.
Pobrežní 20, 18600 Praha 8, Česká republika
IČO: 40525872

Popis

-

Číslo dokumentu

F/2017/76

Kategória

Faktúra

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20170531

Dátum uzavretia

20170420

Platnosť do

-

Cena:
758,40 €