Názov dokumentu

Faktúra – dlhodobý nehmotný majetok – software

Dodávateľ

Cosinus Computing b.v.
Groenewoud 27, 5151 RM Drunen, Holandsko

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2012/06

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20121018

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20130115

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
7 310,00 €