Názov dokumentu

Faktúra – dlhodobý nehmotný majetok – software

Dodávateľ

Cosinus Computing b.v.
Groenewoud 27, 5151 RM Drunen, Holandsko

Popis

-

Číslo dokumentu

F/2012/06

Kategória

Faktúra

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20130115

Dátum uzavretia

20121018

Platnosť do

-

Cena:
7 310,00 €