Názov dokumentu

Faktúra – licencie ADOBE Acrobat Standard

Dodávateľ

AGEM Computers, s.r.o.
Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35692715

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2013/20

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20130214

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20130911

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
224,52 €