Názov dokumentu

Faktúra – licencie ADOBE Acrobat Standard

Dodávateľ

AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35 692 715

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2016/154

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

-

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20161030

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
123,18 €