Názov dokumentu

Faktúra – nájomné za nebytové priestory

Dodávateľ

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
IČO: 30844789

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2012/24

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20121203

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20130116

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
3 191,45 €