Názov dokumentu

Faktúra – nájomné za nebytové priestory

Dodávateľ

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
IČO: 30844789

Popis

-

Číslo dokumentu

F/2013/05

Kategória

Faktúra

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20130911

Dátum uzavretia

20130130

Platnosť do

-

Cena:
3 191,45 €