Názov dokumentu

Faktúra – ostatné služby

Dodávateľ

Hotel Saffron
Radlinského 27, 811 07 Bratislava
IČO: 45519587

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2015/102

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20150629

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20151015

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
121,30 €