Názov dokumentu

Faktúra – ostatné služby

Dodávateľ

Turpin Distribution Services Ltd.
Pegasus Pohon Stratton Business Park, Biggleswade Bedfordshire SG18 8TQ, United Kingdom

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2017/14

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20170203

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20170215

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
120,23 €