Názov dokumentu

Faktúra – Ostatné služby

Dodávateľ

S-EPI, s. r. o.
Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina
IČO: 36 014 991

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2017/114

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20170614

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20170630

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
1 095,60 €