Názov dokumentu

Faktúra – ostatné služby – internet

Dodávateľ

Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2013/04

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20130122

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20130911

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
693,60 €