Názov dokumentu

Faktúra – ostatné služby – mob.internet

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35 763 469

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2017/92

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20170508

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20170531

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
17,99 €