Názov dokumentu

Faktúra – ostatné služby- náklady na reprezentáciu

Dodávateľ

Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava
IČO: 11707402

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2013/78

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20130624

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20130720

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
39,84 €