Názov dokumentu

Faktúra – ostatné služby – paušálny poplatok GLS

Dodávateľ

GLS WEB Design, s.r.o.
Nám. Kossutha 4, 945 01 Komárno, SR
IČO: 36565041

Popis

-

Číslo dokumentu

F/2014/111

Kategória

Faktúra

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20140930

Dátum uzavretia

20140905

Platnosť do

-

Cena:
102,00 €