Názov dokumentu

Faktúra – ostatné služby – prenájom nebytových priestorov