Názov dokumentu

Faktúra – ostatné služby – reprezentácia

Dodávateľ

Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava
IČO: 11707402

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2015/103

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20150629

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20151015

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
83,00 €