Názov dokumentu

Faktúra – ostatné služby – výpočtová technika

Dodávateľ

ADIR výpočtová technika, s.r.o.
Mierová 83, 821 03 Bratislava
IČO: 35 825 294

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2017/29

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20170222

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20170228

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
540,00 €