Názov dokumentu

Faktúra – periodiká – denná tlač

Dodávateľ

Financial Times LtD
PricewaterhouseCoopers, Marie-Curie-Strasse 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2013/22

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20130214

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20130911

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
1 068,00 €