Názov dokumentu

Faktúra – periodiká – denná tlač

Dodávateľ

Financial Times LtD
PricewaterhouseCoopers, Marie-Curie-Strasse 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany
IČO: GB278537121, DE114220060

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2014/60

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

-

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20150108

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
712,00 €