Názov dokumentu

Faktúra – prekladateľské služby

Dodávateľ

ENTRANS s.r.o.
Šafárikovo nám.2, 811 02 Bratislava
IČO: 35868180

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2014/97

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

-

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20150529

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
873,60 €