Názov dokumentu

Faktúra – servis internetovej prezentácie – paušálny poplatok

Dodávateľ

GLS WEB Desingn, s.r.o.
Nám. Kossutha 4, 945 01 Komárno
IČO: 36565041

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2014/102

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

-

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20150529

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
106,80 €