Názov dokumentu

Faktúra – servis internetovej prezentácie – paušálny poplatok

Dodávateľ

GLS WEB Design, s.r.o.
Nám. Kossutha 4, 94501 Komárno
IČO: 36565041

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2012/44

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20121228

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20130117

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
111,60 €