Názov dokumentu

Faktúra – spotreba materiálu – telefóny

Dodávateľ

Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2012/17

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20121109

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20130116

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
1,00 €