Názov dokumentu

Faktúra – spotrebný materiál – kancelárska technika

Dodávateľ

AGEM Computers, spol. s r.o.
Panónska cesta 3550/42, 851 04 Bratislava
IČO: 35692715

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2013/105

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20130816

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20130830

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
40,44 €