Názov dokumentu

Faktúra – záLOHOVá – ostatné služby – noviny

Dodávateľ

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
IČO: 36631124

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

ZF/2014/11

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20140922

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20140930

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
44,00 €