Názov dokumentu

Objednávka – periodiká – denná tlač

Dodávateľ

PETIT PRESS, a.s.
Lazaretská 12, 814 64 Bratislava
IČO: 35790253

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

O/2012/13

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20121011

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20130118

Kategória

Objednávka

Suma (bez DPH):
165,00 €