Názov dokumentu

Objednávka – Služby – catering

Dodávateľ

AGENTÚRA MANNA, s.r.o.
Pšeničná 9667/4, 821 06 Bratislava
IČO: 36 749 117

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

O/2014/3

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20140319

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20140331

Kategória

Objednávka

Suma (bez DPH):
153,52 €