Názov dokumentu

Objednávka – Služby – Dodanie prepojovacích káblov

Dodávateľ

AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35 692 715

Popis

-

Číslo dokumentu

O/2013/13

Kategória

Objednávka

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20131031

Dátum uzavretia

20131001

Platnosť do

-

Cena:
50,40 €