Názov dokumentu

Objednávka – Služby – Dodanie prepojovacích káblov

Dodávateľ

AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35 692 715

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

O/2013/9

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20130920

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20130930

Kategória

Objednávka

Suma (bez DPH):
3,72 €