Názov dokumentu

Objednávka – Služby – Dodanie prepojovacích káblov

Dodávateľ

AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35 692 715

Popis

-

Číslo dokumentu

O/2013/9

Kategória

Objednávka

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20130930

Dátum uzavretia

20130920

Platnosť do

-

Cena:
3,72 €