Názov dokumentu

Objednávka – Služby – kancelárske stoličky

Dodávateľ

FALCO SLOVAKIA s.r.o.
Kopčianska 8-10, 851 01 Bratislava
IČO: 31 396 488

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

O/2013/6

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20130322

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20130331

Kategória

Objednávka

Suma (bez DPH):
1 340,69 €