Názov dokumentu

Objednávka – Služby – licencie ESET

Dodávateľ

AutoCont SK a.s.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO: 36 396 222

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

O/2013/18

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20131219

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20131220

Kategória

Objednávka

Suma (bez DPH):
379,63 €