Názov dokumentu

Objednávka – Služby – výpočtová technika

Dodávateľ

PosAm, spol. s r.o.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
IČO: 31 365 078

Popis

-

Číslo dokumentu

O/2013/3

Kategória

Objednávka

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20130228

Dátum uzavretia

20130214

Platnosť do

-

Cena:
580,87 €