Názov dokumentu

Objednávka – Služby – výpočtová technika

Dodávateľ

PosAm, spol. s r.o.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
IČO: 31 365 078

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

O/2013/3

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20130214

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20130228

Kategória

Objednávka

Suma (bez DPH):
580,87 €