Názov dokumentu

Objednávka tovarov a služieb – softvér MATLAB

Dodávateľ

Humusoft, s.r.o.
Pobrežní 20, 186 00 Praha 8
IČO: 40525872

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

O/2012/01

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20121022

Dátum účinnosti

20121025

Dátum zverejnenia

20121108

Kategória

Objednávka