Názov dokumentu

Objednávky – Dodanie produktov systému MATLAB

Dodávateľ

Humusoft s.r.o.
Pobrežní 20, 186 00 Praha 8
IČO: 40525872

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

O/2018/21

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

-

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20181012

Kategória

Objednávka

Suma (bez DPH):
30 500,00 €