Názov dokumentu

Objednávky – Služby – server v MS AZURE

Dodávateľ

ANASOFT APR, spol. s r.o.
Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava
IČO: 31 361 552

Popis

-

Číslo dokumentu

O/2017/8

Kategória

Objednávka

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20170825

Dátum uzavretia

20170807

Platnosť do

-

Cena:
1 600,00 €