Názov dokumentu

Objednávky – Služby – Switch zariadenie a inštalácia

Dodávateľ

ANASOFT APR, spol. s r.o.
Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava
IČO: 31 361 552

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

O/2017/9

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20170825

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20170825

Kategória

Objednávka

Suma (bez DPH):
349,80 €