Názov dokumentu

Objednávky – Služby – výpočtová technika

Dodávateľ

AutoCont SK a.s.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO: 36 396 222

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

O/2016/30

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20161214

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20161216

Kategória

Objednávka

Suma (bez DPH):
1 262,00 €