Nové trendy

  • 22. 10. 2014

Najmä pre ekonómov

Koncom septembra sme mali v Bratislave troch členov nášho panelu poradcov a diskutovali sme o aktuálnych trendoch v komunite fiškálnych rád. Našťastie o horúce novinky nie je núdza, nakoľko rodina rozpočtových strážnych psov sa veľmi dynamicky rozrastá. Vzhľadom na obmedzený priestor, sústredím sa len na päť tém, ktoré boli na programe dňa a ktoré sú momentálne predmetom mnohých diskusií (najmä) v Európe.

Vznikla Európska fiškálna rada. Lepšie povedané, už vieme, koho do nej Európska komisia nominovala. Musím povedať, že moja prvá reakcia nebola dvakrát pozitívna. Na prvý pohľad to vyzerá skôr na štandardný bruselský diskusný klub ako na efektívnu inštitúciu vynucujúcu rozpočtovú disciplínu v dlhodobom horizonte. Ale nerád by som im krivdil, počkajme si na ich prvé kroky. V každom prípade národné fiškálne rady v EÚ budú musieť prichádzať s vlastnými iniciatívami, aby sa zlepšilo fungovanie dohľadu nad verejnými financiami. Aj o nich budeme diskutovať budúci týždeň v Paríži.

Fiškálne riziko (fiscal risk). Zdá sa, že ide o najnovšie „trendy“ slovo do slovníka ekonómov. Medzinárodný menový fond už má na to príručku a britské OBR a slovenská RRZ chystajú nové pravidelné reporty na túto tému. Zároveň na začiatok decembra je naplánovaný náš spoločný seminár na túto tému pre členov Networku nezávislých fiškálnych inštitúcií v EÚ (EUIFIs) s účasťou OECD a MMF. Tieto nové reporty by mali odpovedať na otázku, či je vytvorený dostatočne veľký vankúš na pokrytie prípadných negatívnych rizík vo verejných financiách.

Konsenzus medzi odborníkmi a akademikmi sa kryštalizuje aj v prípade strednodobých rozpočtových rámcov. Strednodobé výdavkové limity odvodené od hlavných fiškálnych cieľov sa považujú za najlepší operatívny nástroj. Panel poradcov vo všeobecnosti podporuje zavedenie výdavkových limitov a posilnenie úlohy parlamentov pri stanovení záväzných cieľov.

So strednodobými rámcami súvisí aj téma minimálnych štandardov. Kríza donútila európske štáty prijať množstvo nových legislatívnych úprav na posilnenie rozpočtovej disciplíny. Samozrejme, odkedy ECB vytrhla tŕň z päty ministrov financií, debata sa otočila o 180 stupňov a momentálne sú preteky o tom, kto dokáže vymyslieť ďalšie dôvody, prečo by nové pravidlá nemali platiť. Bohužiaľ, tento prístup postupne zabíja aj tie veci v nových predpisoch, ktoré sa týkajú inštitucionálneho rámca. Preto panel poradcov hovoril aj o možnosti posunúť otázku nastavenia národných fiškálnych rámcov pod dohľad nezávislých inštitúcií (EFB alebo Európsky súdny dvor).

Piatou horúcou témou sú mikrosimulačné modely. Rapídne rastúci výkon počítačov a detailnejšie dáta čoraz viac umožňujú skúmať efekty politík na úrovni jednotlivca, či rodiny. RRZ v tejto otázke patrí medzi špičku a s poradcami sme diskutovali o tom, ako prepájať mikroekonomické prístupy s makroekonomickými modelmi a ako zaviesť tento nástroj do analýz dlhodobých výdavkov v zdravotníctve.

Zo stretnutí s panelom poradcov je vždy aj záznam.