Šieste stretnutie Panelu poradcov

  • 11. 10. 2021

Na základe odporúčaní OECD pre fiškálne rady vznikol pri RRZ v decembri 2012 poradný tím zložení zo svetovo uznávaných ekonomických expertov. Panel poradcov sa schádza podľa potreby, zvyčajne raz za jeden až dva roky. Okrem stretnutia sú členovia panelu k dispozícii na konzultácie formou elektronickej komunikácie aj počas roka. (Detaily o paneli poradcov nájdete tu.)

Tohtoročné stretnutie sa konalo 6. a 7. októbra, časť poradcov sa na ňom zúčastnila priamo, časť cez videokonferenciu. Panel mal štyri hlavné témy:

1/ Aktuálne návrhy zmien v ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti

2/ Zmeny v činnosti RRZ, formulovanie a komunikácia výstupov tak, aby výraznejším spôsobom prispeli k diskusii o potrebe zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti verejných financií

3/ Rola a rozsah činnosti RRZ v oblasti kvantifikácie legislatívnych opatrení a príprava jednotných usmernení pre ich spracovanie

4/ Predstavenie Správy o vývoji sociálneho systému na Slovensku a jej použitie v kontexte činnosti RRZ

 

George Kopits (vpravo) v debate s ďalšími členmi panelu poradcov. V strede Holly Sutherland, vľavo Kevin Page.

Účastníci stretnutia panelu poradcov, zľava doprava George Kopits, Viktor Novysedlák (KRRZ), členovia RRZ Anetta Čaplánová, Juraj Kotian, Ján Tóth a nový člen panelu poradcov Ľudovít Ódor (NBS).

 

Tohto roku sa panelu poradcov zúčastnili:

George Kopits

Má dlhoročné skúsenosti s fiškálnymi a monetárnymi analýzami. Svoju kariéru začal na americkom ministerstve financií (Treasury Department). Potom pracoval takmer tridsať rokov pre Medzinárodný menový fond. Je spoluautorom kľúčových publikácií MMF v oblasti fiškálnej transparentnosti a fiškálnych pravidiel (napr. Kopitsovho-Symanského kritéria).

Neskôr ho vymenovali za člena Rady pre menovú politiku v Maďarsku. V poslednom období sa angažuje predovšetkým v oblasti fiškálnych rád. Po pôsobení na čele Fiškálnej rady v Maďarsku prijal pozíciu člena rady v Portugalsku. Okrem verejných funkcií sa intenzívne venuje učeniu vo Woodrow Wilson International Center ako aj na Central European University.

Holly Sutherland

Je emeritnou profesorkou University of Essex. Do októbra 2018 bola riaditeľkou projektu EUROMOD, mikrosimulačného modelu daňových a sociálnych systémov krajín Európskej únie, ktorý v roku 2016 oslávil svoje 20. výročie. Má viac ako 30 rokov skúseností s navrhovaním, stavbou a používaním modelov.

Je spoluautorkou/editorkou 5 kníh o mikrosimulačnom modelovaní. Medzi jej dlhodobé záujmy vo výskume patria rodové efekty politík prerozdeľovania a meranie a analýza detskej chudoby. Medzi jej súčasné záujmy tiež patrí rozširovanie mikrosimulačného modelovania a analýz do rozvojových krajín.

Ľudovít Ódor

Je viceguvernérom Národnej banky Slovenska. Vyštudoval špecializáciu matematika-management na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského. Pôsobil ako člen bankovej rady v Národnej banke Slovenska, bol poradcom premiérky a ministra financií. V roku 2012 ho parlament zvolil za člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.  Od roku 2016 je hosťujúcim profesorom na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (CEU), kde prednáša v oblasti fiškálnej politiky a fiškálnych inštitúcií .

Aktívne sa podieľal na viacerých významných hospodársko-politických rozhodnutiach na Slovensku tak v menovej ako aj vo fiškálnej oblasti. Je autorom mnohých odborných publikácií doma aj v zahraničí a je spoluautorom viacerých reformných koncepcií vrátane stratégie zavedenia eura, zmien v daňovom a dôchodkovom systéme, ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti alebo projektu hodnoty za peniaze.

Kevin Page
Vyštudoval ekonómiu na Queen’s University. Od roku 2008 do roku 2013 bol historicky prvým šéfom Parlamentného rozpočtového výboru (PBO) v Kanade. Dnes pôsobí ako vedúci výskumu na University of Ottawa.

Má viac ako 27 rokov skúseností vo verejných inštitúciách v Kanade, najmä v oblasti ekonomických a fiškálnych analýz. Pôsobil v troch hlavných centrálnych inštitúciách: Finance Canada, Treasury Board Secretariat a Privy Council Office.