Názov požiadavky

Dôvody nárastu dlhu SR nad hranicu 50 percent HDP

Zadávateľ

Národná rada Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1

Popis

Výšku hrubého dlhu verejnej správy v roku 2012 zverejnil Eurostat dňa 22. apríla 2013. Dlh vyjadrený ako percentuálny podiel na hrubom domácom produkte dosiahol úroveň 52,1%, čo je v porovnaní s rokom 2011 nárast o 8,8% HDP. Viac ako 97% celkového dlhu verejnej správy tvorí dlh ústredných rozpočtových organizácií (štátny dlh). Zvyšnú časť tvorí dlh ostatných subjektov, najmä dlh obcí a vyšších územných celkov (VÚC). V roku 2012 prispeli ostatné subjekty k zníženiu celkového dlhu o 0,1% HDP, naopak štátny dlh prispel k zvýšeniu celkového dlhu o 9,0% HDP.

Číslo požiadavky

01/2013

Kategória

Stanoviská

Dátum prijatia

1. 7. 2013

Termín dodania

4. 7. 2013