Názov požiadavky

Kvantifikácia dopadov rozšírenia infekčného ochorenia COVID-19

Zadávateľ

RRZ

Popis

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pripravila na základe v súčasnosti dostupných informácií dokument, ktorý ponúka komplexný pohľad na vyčíslenie ekonomických dôsledkov pandémie koronavírusu SARS-CoV-2.

Číslo požiadavky

KO-2020/01

Kategória

Kvantifikácia vplyvu opatrení

Dátum prijatia

20. 3. 2020

Termín dodania

20. 3. 2020