Názov požiadavky

Kvantifikácia vplyvu opatrení: Novela zákona o sociálnom poistení – dôchodková reforma 2021

Zadávateľ

RRZ

Popis

Návrh zákona formálne zlepšuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií podľa národnej metodiky (50-ročný horizont) o 0,8% HDP, čo by mohlo postačovať na splnenie záväzku pre zlepšenie udržateľnosti v zmysle požiadavky pre Plán obnovy. Vyššie uvedené platí len v prípade, ak nebude prijatá dodatočná legislatíva s negatívnym vplyvom na dlhodobú udržateľnosť. Novela ústavy z decembra 2020 však predpokladá zavedenie dodatočnej legislatívy, ktorej návrh ešte nebol predložený, a ktorá bude mať negatívny vplyv na udržateľnosť. Existuje tiež významné riziko, že opatrenia s pozitívnym vplyvom na udržateľnosť prijímané bežným zákonom budú v dlhšom časovom horizonte zrušené alebo upravené, keďže na rozdiel od dôchodkových princípov s negatívnym vplyvom nie sú súčasťou ústavy. Pre zníženie rizík do budúcna by preto bolo vhodné ústavným spôsobom ukotviť opatrenia zlepšujúce dlhodobú udržateľnosť.

Číslo požiadavky

KO-2021/03

Kategória

Kvantifikácia vplyvu opatrení

Dátum prijatia

27. 7. 2021

Termín dodania

1. 10. 2021