Názov požiadavky

Kvantifikácia vplyvu opatrení: Zmena sadzieb poistného na sociálne poistenie

Zadávateľ

RRZ

Popis

Navrhované opatrenie by ovplyvnilo verejné financie len cez pokles výnosu poistného na invalidné poistenie platené ekonomicky aktívnym obyvateľstvom. V dôsledku zníženého základu dane by následne vzrástol výnos dane z príjmu fyzických osôb. Za predpokladu, že v dôsledku zvýšenia disponibilného príjmu pracujúcich vzrastie ich spotreba, by navrhované opatrenie viedlo k nárastu vo výnose dane z pridanej hodnoty.

Číslo požiadavky

KO-2019/02

Kategória

Kvantifikácia vplyvu opatrení

Dátum prijatia

11. 4. 2019

Termín dodania

11. 4. 2019