Názov požiadavky

Kvantifikácia vplyvu opatrení: Zníženie DPH na potraviny

Zadávateľ

RRZ

Popis

Objem ušetrenej DPH pre domácnosti s najvyšším príjmom by bol dva a pol krát vyšší v porovnaní s prínosom, ktorý by získali domácnosti s najnižším príjmom.

Číslo požiadavky

KO-2019/03

Kategória

Kvantifikácia vplyvu opatrení

Dátum prijatia

17. 4. 2019

Termín dodania

17. 4. 2019